Επιταγή εισόδου για Νέους 25 έως 29 ετών

Η eU-LEARN συμμετέχει στο επιδοτούμενο πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».

Η eU-LEARN συμμετέχει στο επιδοτούμενο πρόγραμμα  «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».


Σκοπός της δράσης

Η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.


Ωφελούμενοι

30.000 άνεργοι νέοι ηλικίας 25 μέχρι 29 ετών

•    12.000 απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
•    18.000 απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Το Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε στις 07/10/2014 το Μητρώο Ωφελουμένων που περιλαμβάνει τους δικαιούχους που επελέγησαν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα «Επιταγή Εισόδου για Νέους 25-29 ετών».

Nέοι από 18 έως 24 ετών

που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ

 

Νέοι από 25 έως 29 ετών

που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 

Περιεχόμενα Προγράμματος

 

Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Θεωρητική Κατάρτιση 80 ωρών
Υποστήριξη & Συμβουλευτική Καθοδήγηση
Πρακτική
Άσκηση 450 ωρών (≈ 5 μήνες)
Δυνητική πρόσληψη ωφελούμενου από Επιχείρηση Πρακτικής (τουλάχιστον για 6 μήνες)


Παροχές Προγράμματος

Το Πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου για νέους 25 έως 29 ετών» προσφέρει σημαντικές παροχές στους ανέργους που θα συμμετάσχουν, όπως παρουσιάζονται στον κατωτέρω πίνακα.

Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ Ποσό Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ποσό
Εκπαιδευτικό Επίδομα 2.550€ Εκπαιδευτικό Επίδομα 2.280€
Επίδομα Θεωρητικής Κατάρτισης 480€ Επίδομα Θεωρητικής Κατάρτισης 480€
Επίδομα Πρακτικής Άσκησης 2.070€ Επίδομα Πρακτικής Άσκησης 1.800€
Πλήρης Ασφάλιση & Ιατροφαρμακευτική Κάλυψη


Ο συνδυασμός σύγχρονων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης της eU-LEARN και το ευρύ δίκτυο των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, δίνει στους νέους και νέες που θα την επιλέξουν μια άριστη ευκαιρία να αποκτήσουν μια πρώτη επαγγελματική εμπειρία, και να μειώσουν σημαντικά τον χρόνο μετάβασης από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας.

Ενεργοποίησε το Voucher σου!

Αποτελέσματα voucher
Συμβουλευτική Καριέρας
Οφέλη Συμμετοχής για Επιχειρήσεις

Βρισκόμαστε στο Κέντρο του Χαλανδρίου στην Πλατεία Δούρου

Εύκολή πρόσβαση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς

Η eU-LEARN είναι ένα πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 (Κε.Δι.Βι.Μ.1) που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε καταρτιζόμενους μεμονωμένα.

eU-LEARN
Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου 10
Χαλάνδρι, Αττική 15234
Ελλάδα

Τηλ: 215 52 51 910
Για πληροφορίες:
info@eu-learn.edu.gr

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας

Follow us