Συμβουλευτική Καριέρας

από πιστοποιημένους φορείς

Για την αποτελεσματική υλοποίηση των προγραμμάτων voucher, η eU-LEARN έχει δημιουργήσει μια υπηρεσία που συνίσταται στην όσο το δυνατόν ακριβέστερη ταύτιση των δεξιοτήτων των υποψηφίων με τις απαιτήσεις των εργοδοτών.  

Αναλυτικότερα, η υπηρεσία αυτή απαρτίζεται από τα εξής:

•    Συνέντευξη με τον ωφελούμενο-άνεργο που περιλαμβάνει προσδιορισμό των γνώσεων και δεξιοτήτων του και επιτρέπει την συζήτηση μαζί του σχετικά με τις θέσεις εργασίας που είναι κατάλληλες για το επαγγελματικό του υπόβαθρο.

•    Αποστολή του βιογραφικού του υποψηφίου σε όσο το δυνατόν περισσότερες συναφείς επιχειρήσεις, προγραμματισμός συνεντεύξεων και παροχή κατάλληλων συμβουλών μέχρι να υπάρξει επιτυχής κατάληξη.

•    Εποικοδομητική συνεργασία με τις εμπλεκόμενες πλευρές για την πορεία των διαπραγματεύσεων και συμβολή στην επιτυχή έκβασή τους.

•    Εμπλουτισμός του δικτύου συνεργαζόμενων επιχειρήσεων μέσω συνεχούς αναζήτησης και εμπλοκής νέων υποψηφίων.   

•    Δημιουργία τεχνογνωσίας για βέλτιστη συσχέτιση μεταξύ εκπαιδευτικού περιεχομένου και δυνατότητας απορρόφησης στην αγορά εργασίας με μεγιστοποίηση των πιθανοτήτων για μετατροπή της προσωρινής σύμβασης απασχόλησης σε μόνιμη σχέση εργασίας.

Βρισκόμαστε στο Κέντρο του Χαλανδρίου στην Πλατεία Δούρου

Εύκολή πρόσβαση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς

Η eU-LEARN είναι ένα πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 (Κε.Δι.Βι.Μ.1) που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε καταρτιζόμενους μεμονωμένα.

eU-LEARN
Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου 10
Χαλάνδρι, Αττική 15234
Ελλάδα

Τηλ: 215 52 51 910
Για πληροφορίες:
info@eu-learn.edu.gr

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας

Follow us