Οφέλη Συμμετοχής

για Επιχειρήσεις

Η eU-LEARN συμμετέχει στις δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους (Voucher) του Υπουργείου Εργασίας με σκοπό την αύξηση της απασχόλησης των νέων ανέργων και την ενίσχυση των επιχειρήσεων.

Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν προγράμματα 5μηνης απασχόλησης ανέργων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση από την πλευρά τους.

 
Τα οφέλη συμμετοχής των εργοδοτών στις δράσεις είναι τα εξής:
•    Δυνατότητα συμμετοχής της επιχείρησης στην διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων μέσω συνέντευξης και αξιολόγησής τους.
•    Θεωρητική κατάρτιση ωφελουμένων από την eU-LEARN σε αντικείμενα συμβατά με την δραστηριότητα της επιχείρησης.
•    Πληρωμή δικαιούχων απευθείας από το πρόγραμμα χωρίς καμία εμπλοκή και οικονομική επιβάρυνση της επιχείρησης.
•    Διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών ένταξης των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα από την eU-LEARN.
•    Συντονισμός ενεργειών μεταξύ της επιχείρησης και της eU-LEARN μέσω εξειδικευμένου συνεργάτη της τελευταίας.
Οι προϋποθέσεις και οι όροι συμμετοχής στις δράσεις είναι:

Βρισκόμαστε στο Κέντρο του Χαλανδρίου στην Πλατεία Δούρου

Εύκολή πρόσβαση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς

Η eU-LEARN είναι ένα πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 (Κε.Δι.Βι.Μ.1) που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε καταρτιζόμενους μεμονωμένα.

eU-LEARN
Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου 10
Χαλάνδρι, Αττική 15234
Ελλάδα

Τηλ: 215 52 51 910
Για πληροφορίες:
info@eu-learn.edu.gr

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας

Follow us