Γενικά για τα Προγράμματα Voucher

Τα προγράμματα «Επιταγή Εισόδου σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις για Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας» (Voucher) συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν σκοπό την μείωση της ανεργίας των νέων μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.

Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν τόσο θεωρητική κατάρτιση σε Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κε.Δι.Βι.Μ.) όσο και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και με τον τρόπο αυτόν, δίνουν την δυνατότητα στους άνεργους νέους και νέες να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Υλοποίηση προγραμμάτων

Κάθε άνεργος που έχει δικαίωμα εγγραφής στο πρόγραμμα Voucher (Μητρώο Ωφελουμένων), δικαιούται μια προσωπική Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας, η οποία του δίνει την δυνατότητα να:

Λάβει υπηρεσίες κατάρτισης (θεωρητική και πρακτική) και συμβουλευτικής υποστήριξης / καθοδήγησης
Επιλέξει πάροχο κατάρτισης, πρόγραμμα εκπαίδευσης και επιχείρηση πρακτικής άσκησης
Να έχει ασφαλιστική κάλυψη σε όλη την διάρκεια του προγράμματος
Μεταξύ καταρτιζομένου, παρόχου κατάρτισης και επιχείρησης πρακτικής άσκησης υπογράφεται Τριμερής Σύμβαση.

Δικαιολογητικά εγγραφής

1
Αποδεικτικό Αίτησης Συμμετοχής στο Πρόγραμμα στο οποίο θα αναγράφεται ο «Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ)
2
Κάρτα Ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης
3
Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών
4
Εκκαθαριστικό εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του τρέχοντος οικονομικού έτους
5
Επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου
6
Υ/Δ ότι δεν είναι μαθητής/τρια, σπουδαστής/στρια, φοιτητής/τρια
7
Επικαιροποιημένο Ατομικό Σχέδιο Δράσης από ΟΑΕΔ και Υ/Δ για μη συμμετοχή σε άλλη ενεργητική πολιτική απασχόλησης
Αποτελέσματα Voucher
Συμβουλευτική Καριέρας
Οφέλη Συμμετοχής για Επιχειρήσεις

Κάνε αίτηση στο νέο πρόγραμμα Voucher 29-64 ετών

επέλεξε την ειδικότητα που σου ταιριάζει

Γιατί να επιλέξω την eU-LEARN

Παροχή προσωποποιημένων συμβουλών σε κάθε καταρτιζόμενο ανάλογα με τις επιδιώξεις του και τις δυνατότητές του και βέλτιστος σχεδιασμός προτεινόμενων λύσεων για αποτελεσματική δημιουργία προοπτικών απασχόλησης.
Ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων καινοτόμων και δυναμικών επιχειρήσεων με δραστηριότητες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Ενίσχυση ξενόγλωσσων υποδομών καταρτιζομένων και απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην αγορά εργασίας.
Εμπνευσμένη διοίκηση, με πολύχρονη πείρα και όραμα, που αντιλαμβάνεται εγκαίρως τις προκλήσεις, τις ανακατατάξεις και τις ευκαιρίες της αγοράς.
Έμπειρα στελέχη, με μακρόχρονη παρουσία στον χώρο των επιχειρήσεων, του management και των νέων τεχνολογιών, με πλήρη αντίληψη των προκλήσεων της σύγχρονης εποχής και των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που επιφέρει η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση στους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις.

Βρισκόμαστε στο Κέντρο του Χαλανδρίου στην Πλατεία Δούρου

Εύκολή πρόσβαση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς

Η eU-LEARN είναι ένα πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 (Κε.Δι.Βι.Μ.1) που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε καταρτιζόμενους μεμονωμένα.

eU-LEARN
Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου 10
Χαλάνδρι, Αττική 15234
Ελλάδα

Τηλ: 215 52 51 910
Για πληροφορίες:
info@eu-learn.edu.gr

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας

Follow us