Ποιοί είμαστε

Η eU-LEARN είναι ένα πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ (Κωδ. άδειας 2101313) Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 (Κε.Δι.Βι.Μ.1) που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής.

Αντικείμενο της eU-LEARN είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε καταρτιζομένους μεμονωμένα. Ειδικότερα, η eU-LEARN υποστηρίζει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

•    Υλοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης
•    Παροχή επαγγελματικών σεμιναρίων σε φυσικά πρόσωπα
•    Υλοποίηση ενδοεπιχειρησιακών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης
•    Υλοποίηση προγραμμάτων πιστοποίησης επαγγελματικών δεξιοτήτων

Τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία η eU-LEARN εξειδικεύεται είναι:

•    Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
•    Οικονομία & Διοίκηση
•    Περιβάλλον / Ενέργεια
•    Τουρισμός, Εμπόριο & Παροχή Υπηρεσιών
•    Μετάφραση & Διερμηνεία
•    Υγεία & Πρόνοια
•    Πολιτισμός και Αθλητισμός
•    Αγροτικά

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της eU-LEARN προσφέρονται στους καταρτιζομένους με πολλαπλούς εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας:

•    Εκπαίδευση στην τάξη με καθηγητή (classroom learning)
•    Ασύγχρονη τηλεκατάρτιση (asynchronous e-learning)
•    Σύγχρονη τηλεκατάρτιση (synchronous e-learning)
•    Μικτή εκπαίδευση (blended learning)

Η eU-LEARN υλοποιεί ένα πλήρες και σύγχρονο μοντέλο συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης που επιτρέπει την μεγιστοποίηση της μαθησιακής απόδοσης των καταρτιζομένων. Το μοντέλο αυτό περιλαμβάνει:

•    Προσδιορισμό εκπαιδευτικών στόχων προγράμματος & καταρτιζομένων
•    Σχεδιασμό εκπαιδευτικού προγράμματος & διαδικασιών
•    Υλοποίηση εκπαιδευτικών διαδικασιών
•    Επικύρωση / Πιστοποίηση γνώσεων καταρτιζομένων
•    Αναθεώρηση & βελτίωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων & στόχων

Βρισκόμαστε στο Κέντρο του Χαλανδρίου στην Πλατεία Δούρου

Εύκολή πρόσβαση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς

Η eU-LEARN είναι ένα πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 (Κε.Δι.Βι.Μ.1) που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε καταρτιζόμενους μεμονωμένα.

eU-LEARN
Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου 10
Χαλάνδρι, Αττική 15234
Ελλάδα

Τηλ: 215 52 51 910
Για πληροφορίες:
info@eu-learn.edu.gr

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας

Follow us