Γενικά για τα Προγράμματα Voucher

Τα προγράμματα «Επιταγή Εισόδου σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις για Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας» (Voucher) συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν σκοπό την μείωση της ανεργίας των νέων μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.

Η eU-LEARN συμμετέχει στο «Πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις» που υλοποιείται από Φορείς Εκπροσώπησης των Εργοδοτών για Μικρές Επιχειρήσεις που απασχολούν 1 - 25 εργαζόμενους.


Οι δικαιούχοι υλοποίησης είναι:

•    Φορείς Εκπροσώπησης των Εργοδοτών
•    Επιστημονικοί Σύλλογοι, των οποίων οι επιχειρήσεις - μέλη απασχολούν 1 - 25 άτομα και δεν καλύπτονται από Φορέα Εκπροσώπησης των Εργοδοτών

Ενδεικτικά, η eU-LEARN παρέχει τα ακόλουθα σεμινάρια στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος ΛΑΕΚ 1-25:

•    Πληροφορική & Social Media                    
•    Δημόσιες Σχέσεις & Επικοινωνία
•    Marketing & Πωλήσεις

Βρισκόμαστε στο Κέντρο του Χαλανδρίου στην Πλατεία Δούρου

Εύκολή πρόσβαση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς

Η eU-LEARN είναι ένα πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 (Κε.Δι.Βι.Μ.1) που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε καταρτιζόμενους μεμονωμένα.

eU-LEARN
Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου 10
Χαλάνδρι, Αττική 15234
Ελλάδα

Τηλ: 215 52 51 910
Για πληροφορίες:
info@eu-learn.edu.gr

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας

Follow us