Γενικά για τα Προγράμματα Voucher

Τα προγράμματα «Επιταγή Εισόδου σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις για Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας» (Voucher) συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν σκοπό την μείωση της ανεργίας των νέων μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.

Η eU-LEARN, σε συνεργασία και συμφωνία με τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις τους. Με τον τρόπο αυτόν, οι εταιρείες εφοδιάζουν το προσωπικό τους με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες που θεωρούν απαραίτητες στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους και την προετοιμασία τους για επιτυχημένη πορεία στο μέλλον.

Ένα πρόγραμμα προσαρμοσμένης εκπαίδευσης (customized training) μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στους χώρους της επιχείρησης είτε στις εγκαταστάσεις της eU-Learn, μετά από συμφωνία των δύο πλευρών και με γνώμονα την μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του προγράμματος.

Τα προσφερόμενα από την eU-LEARN προγράμματα προσαρμοσμένης εκπαίδευσης μπορούν να ανήκουν σε έναν από τους κατωτέρω μαθησιακούς τομείς:

• Οικονομία & Διοίκηση
• Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
• Marketing & Πωλήσεις
• Ασφάλεια & Υγιεινή
• Μετάφραση & Διερμηνεία
• Τουριστικές Υπηρεσίες

Εκτός από το καθαρά εκπαιδευτικό έργο, η eU-Learn μπορεί να προσφέρει στις επιχειρήσεις τις ακόλουθες συμβουλευτικές υπηρεσίες:

• Παροχή μόνιμων εκπαιδευτικών συμβουλών σύμφωνα με τις τάσεις της αγοράς
• Διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών και προβλέψεις νέων ειδικοτήτων
• Παροχή συνεχόμενων υπηρεσιών e-learning βάσει συμφωνημένου τιμοκαταλόγου
• Οργάνωση σεμιναρίων κοινού ενδιαφέροντος σε συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις


Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Βρισκόμαστε στο Κέντρο του Χαλανδρίου στην Πλατεία Δούρου

Εύκολή πρόσβαση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς

Η eU-LEARN είναι ένα πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 (Κε.Δι.Βι.Μ.1) που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε καταρτιζόμενους μεμονωμένα.

eU-LEARN
Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου 10
Χαλάνδρι, Αττική 15234
Ελλάδα

Τηλ: 215 52 51 910
Για πληροφορίες:
info@eu-learn.edu.gr

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας

Follow us