Υπάλληλοι Διοικητικής Υποστήριξης

Στόχος Προγράμματος

Η απόκτηση από τους καταρτιζόμενους επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με την οργάνωση γραφείου, την διαχείριση πελατών και προμηθευτών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, την διαχείριση προσωπικού καθώς και την εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία, που τους επιτρέπουν να υποστηρίζουν τις καθημερινές διοικητικές και εμπορικές λειτουργίες των επιχειρήσεων.


Χαρακτηριστικά Προγράμματος  

 

Χαρακτηριστικά Προγράμματος
Διάρκεια 120 ώρες
Χρόνος υλοποίησης 4 εβδομάδες
Τμήματα Πρωινά / Απογευματινά
Απευθύνεται σε Αποφοίτους ΙΕΚ / ΔΕ / ΥΕ
Διδασκαλία Αίθουσα Διδασκαλίας / Τηλεκατάρτιση (e-learning)
Πρακτική Άσκηση Κατηγορία Επιχειρήσεων: μεταποίηση, εμπόριο, υπηρεσίες

Ειδικότητα: συντονιστές marketing, βοηθοί διαχείρισης προσωπικού, διοικητική και
γραμματειακή υποστήριξη


Γνωστικά αντικείμενα   
                   
•    Χρήση εφαρμογών Η/Υ
       o    Ορθή χρήση του MS Office Word
       o    Οργάνωση εργασίας στον Windows Explorer - Χρήση και χειρισμός email
       o    Cloud services – online υπηρεσίες και εργαλεία εργασίας
•    Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων
       o    Η Οργάνωση και οι αρχές της
       o    Σύνταξη εγγράφων - ελληνική και αγγλική αλληλογραφία με χρήση του MS Word
•    Η έννοια της ποιότητας και της καινοτομίας στην σύγχρονη επιχείρηση
       o    Ελληνική γλώσσα για στελέχη επιχειρήσεων
       o    Συχνά γραμματικά και συντακτικά λάθη
•    Επικοινωνία- Επαγγελματική συμπεριφορά – Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, απαιτήσεων - χειρισμός αντιρρήσεων
       o    Επιχειρησιακή επικοινωνία, υπηρεσίες υποδοχής πελατών, επικοινωνία, δημόσιες σχέσεις, οργάνωση εκδηλώσεων
       o    Social Media (μέσα κοινωνικής δικτύωσης)
•    Βασική επαγγελματική (ξενόγλωσση) ορολογία
       o    Οικονομική αγγλική και ελληνική ορολογία
       o    Ερμηνεία συνηθέστερων όρων
•    Διαχείριση του εργασιακού χρόνου (Time Management) – Ομαδική εργασία (Team Work)
       o    Γραμματειακή υποστήριξη
       o    Προδιαγραφές και απαιτήσεις θέσεως γραμματείας
       o    Οργάνωση γραμματείας, καθήκοντα και λειτουργία
       o    Μέθοδοι και μοντέλα επικοινωνίας, η γλώσσα του σώματος
       o    Έρευνα αγοράς, συμπεριφορά καταναλωτή – Βασικές αρχές και μέθοδοι πωλήσεων
•    Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
•    Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
•    Προετοιμασία του εκπαιδευομένου για την αγορά εργασίας
      o    Αναζήτηση εργασίας – τεχνικές - διαδικασίες
      o    Σύνταξη επαγγελματικού βιογραφικού - συμβουλές
•    Πρόγραμμα πρακτικής - Ενημέρωση
      o    Επεξήγηση βασικών όρων της τριμερούς σύμβασης
      o    Δυνατότητα εργασίας μετά την λήξη της πρακτικής
      o    Βασικός καθαρός μισθός - Ασφαλιστικές εισφορές
      o    Επιδόματα – Δώρα - Προστασία Μητρότητας
      o    Επίσκεψη στις επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης.

Δήλωσε συμμετοχή στο πρόγραμμα

συμπλήρωσε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Βρισκόμαστε στο Κέντρο του Χαλανδρίου στην Πλατεία Δούρου

Εύκολή πρόσβαση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς

Η eU-LEARN είναι ένα πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 (Κε.Δι.Βι.Μ.1) που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε καταρτιζόμενους μεμονωμένα.

eU-LEARN
Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου 10
Χαλάνδρι, Αττική 15234
Ελλάδα

Τηλ: 215 52 51 910
Για πληροφορίες:
info@eu-learn.edu.gr

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας

Follow us