Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών & Πωλήσεις

Στόχος Προγράμματος

Η απόκτηση από τους καταρτιζομένους σύγχρονων και εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων στον χώρο λειτουργίας των Call Center σε ένα σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον, που θα τους επιτρέψει να υποστηρίζουν αποτελεσματικά την τηλεφωνική εξυπηρέτηση των πελατών και την πραγματοποίηση τηλεφωνικών πωλήσεων.

Χαρακτηριστικά Προγράμματος  
 
Διάρκεια    120 ώρες
Χρόνος υλοποίησης    4 εβδομάδες
Τμήματα    Πρωινά / Απογευματινά
Απευθύνεται σε    Αποφοίτους ΙΕΚ / ΔΕ / ΥΕ
Διδασκαλία    Αίθουσα Διδασκαλίας / Τηλεκατάρτιση (e-learning)
Πρακτική Άσκηση    Κατηγορία Επιχειρήσεων: εμπορικές επιχειρήσεις με δραστηριότητες B2C, εταιρείες τηλεφωνικής υποστήριξης, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, διαφημιστικές επιχειρήσεις.
Ειδικότητα: γραμματείς, πωλητές, υπάλληλοι & προϊστάμενοι τηλεφωνικών κέντρων, στελέχη που έρχονται σε κατ’ ευθείαν επικοινωνία με πελάτες.

Γνωστικά αντικείμενα

•    Χρήση Εφαρμογών Η/Υ (Χρήση του Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων)
•    Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία
•    Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου
•    Χρήση Εφαρμογών Η/Υ (Word, Excel, PowerPoint)
•    Χρήση Εφαρμογών Η/Υ (Εφαρμογές Διαδικτύου)
•    Προετοιμασία για την Αγορά Εργασίας
•    Χρήση Εφαρμογών Η/Υ (Social Media)
•    Βασικές Αρχές Marketing
•    Βασικές Αρχές Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης
•    Αποτελεσματικός Χειρισμός Κλήσεων
•    Διαχείριση του Πελάτη
•    Εισαγωγή στις Τηλεπωλήσεις
•    Κλείνοντας μια Πώληση
•    Πωλήσεις / Διαπραγματεύσεις & Αfter Sales Service
•    Τεχνικές Τηλεφωνικής Είσπραξης
•    Τηλεπωλήσεις σε Περίοδο Κρίσης
•    Οικονομία / Ισολογισμοί, Αποτελέσματα Χρήσης & Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
•    Οικονομία / Φορολογικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Δήλωσε συμμετοχή στο πρόγραμμα

συμπλήρωσε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Βρισκόμαστε στο Κέντρο του Χαλανδρίου στην Πλατεία Δούρου

Εύκολή πρόσβαση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς

Η eU-LEARN είναι ένα πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 (Κε.Δι.Βι.Μ.1) που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε καταρτιζόμενους μεμονωμένα.

eU-LEARN
Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου 10
Χαλάνδρι, Αττική 15234
Ελλάδα

Τηλ: 215 52 51 910
Για πληροφορίες:
info@eu-learn.edu.gr

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας

Follow us