Στελέχη Εξαγωγικών Επιχειρήσεων

Στόχος Προγράμματος

Η απόκτηση από τους καταρτιζομένους επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με την ξενόγλωσση εμπορική ορολογία, την εταιρική επικοινωνία, την οργάνωση γραφείου και τις σύγχρονες εφαρμογές πληροφορικής, που τους επιτρέπουν να υποστηρίζουν τις ξενόγλωσσες διοικητικές και εμπορικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων.Χαρακτηριστικά Προγράμματος   

 

Χαρακτηριστικά Προγράμματος
Διάρκεια 80 ώρες
Χρόνος υλοποίησης 4 εβδομάδες
Τμήματα Πρωινά / Απογευματινά
Απευθύνεται σε Αποφοίτους ΑΕΙ / ΑΤΕΙ
Διδασκαλία Αίθουσα Διδασκαλίας / Τηλεκατάρτιση (e-learning)
Πρακτική Άσκηση Κατηγορία Επιχειρήσεων: μεταποίηση, εμπόριο, υπηρεσίες

Ειδικότητα: υπεύθυνοι διαχείρισης διεθνών πελατών,
συντονιστές marketing, υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων, υπεύθυνοι προϊόντος


Γνωστικά αντικείμενα   
                   
•    Βασική επαγγελματική (ξενόγλωσση) ορολογία
•    Χρήση Εφαρμογών Η/Υ (Μέρος Α)
        o    Ελληνική & Αγγλική Επιστολογραφία (Δημιουργία Εγγράφου, Πρότυπα, Εμπορικοί Όροι, Διαβιβαστικά, Φρασεολογία)
        o    Ομαδική Αποστολή Αλληλογραφίας (Συγχώνευση Αλληλογραφίας)
•    Χρήση Εφαρμογών Η/Υ (Μέρος Β)
        o    Διαδικτυακές εφαρμογές γραφείου
•    Μέθοδοι και Τεχνικές Επαγγελματικής Επικοινωνίας
       o    Επαγγελματική Συμπεριφορά
       o    Διαχείριση Ερωτήσεων, Παραπόνων και Απαιτήσεων
       o    Χειρισμός Αντιρρήσεων
•    Social Media (Επαγγελματική Χρήση)
•    Χρήση Εφαρμογών Η/Υ (Μέρος Β)
       o    Cloud Services
•    Διαχείριση εργασιακού χρόνου (time management) - Ομαδική εργασία (team work) / Μέρος Α
       o    Η Οργάνωση και οι αρχές της
       o    Ανάλυση και εκτίμηση καθηκόντων, σύνταξη σχεδίου ενεργειών
       o    Προγραμματισμός και οργάνωση εργασίας σε επίπεδο γραφείου
       o    Καταγραφή περιοδικών  υποχρεώσεων - Ενημέρωση ετήσιου ημερολογίου
•    Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου
•    Διαχείριση εργασιακού χρόνου (time management) - Ομαδική εργασία (team work) / Μέρος Α
       o    Ομαδική εργασία: Οργάνωση ομάδας, καθήκοντα - Μέθοδος εργασίας (ενημερωτικές συντονιστικές συγκεντρώσεις - brain storming)
•    Προετοιμασία του εκπαιδευομένου για την αγορά εργασίας
•    Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

Δήλωσε συμμετοχή στο πρόγραμμα

συμπλήρωσε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Βρισκόμαστε στο Κέντρο του Χαλανδρίου στην Πλατεία Δούρου

Εύκολή πρόσβαση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς

Η eU-LEARN είναι ένα πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 (Κε.Δι.Βι.Μ.1) που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε καταρτιζόμενους μεμονωμένα.

eU-LEARN
Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου 10
Χαλάνδρι, Αττική 15234
Ελλάδα

Τηλ: 215 52 51 910
Για πληροφορίες:
info@eu-learn.edu.gr

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας

Follow us