Μετάφραση και Ορολογία Ευρωπαικής Ένωσης

Στόχος Προγράμματος

Η απόκτηση από τους καταρτιζομένους επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων στους τομείς μετάφρασης, ξενόγλωσσης επικοινωνίας και αυτοματισμού γραφείου ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν αντίστοιχες διοικητικές δραστηριότητες σε πολυεθνικές επιχειρήσεις ή διεθνείς οργανισμούς.Χαρακτηριστικά Προγράμματος

 

Χαρακτηριστικά Προγράμματος
Διάρκεια 120 ώρες
Χρόνος υλοποίησης 4 εβδομάδες
Τμήματα Πρωινά / Απογευματινά
Απευθύνεται σε Αποφοίτους ΙΕΚ / ΔΕ / ΥΕ
Διδασκαλία Αίθουσα Διδασκαλίας / Τηλεκατάρτιση (e-learning)
Πρακτική Άσκηση Κατηγορία Επιχειρήσεων:
εμπορικές επιχειρήσεις με δραστηριότητες B2C, ΜΜΕ, διαφημιστικές επιχειρήσεις, αθλητικά σωματεία, εκπαιδευτικοί
οργανισμοί, κ.λπ.

Ειδικότητα: σχεδιασμός & υλοποίηση εφαρμογών πώλησης προϊόντων, σχεδιασμός εφαρμογών προώθησης
προϊόντων, καμπάνιες δημοσκοπήσεων, ηλεκτρονική εκπαίδευση, e-gaming, κ.λπ.


Γνωστικά αντικείμενα
                       
•    Χρήση Εφαρμογών Η/Υ (Μέρος Α)
       o    Ορθή χρήση του MS Office (word, excel, power point)
•    Η Έννοια της Ποιότητας και της Καινοτομίας στην Σύγχρονη Επιχείρηση
       o    Ελληνική γλώσσα για στελέχη επιχειρήσεων
       o    Συχνά γραμματικά και συντακτικά λάθη
•    Χρήση Εφαρμογών Η/Υ (Μέρος Β)
       o    Διαδικτυακές εφαρμογές γραφείου
•    Χρήση Εφαρμογών Η/Υ (Μέρος Γ)
       o    Ελληνική & Αγγλική Επιστολογραφία (Δημιουργία Εγγράφου, Πρότυπα, Εμπορικοί Όροι, Διαβιβαστικά, Φρασεολογία)
       o    Ομαδική Αποστολή Αλληλογραφίας (Συγχώνευση Αλληλογραφίας)
•    Διαχείριση του εργασιακού χρόνου (time management) - Ομαδική εργασία (team work)
•    Μετάφραση (Μέρος Α)
       o    Εισαγωγή στη Μετάφραση
       o    Πεδία τεχνικής μετάφρασης
       o    Μέθοδος και τεχνολογία
•    Μετάφραση (Μέρος Β)
       o    Desktop & online γλωσσάρια και λεξικά
       o    Εφαρμοσμένη μετάφραση με χρήση online πόρων
       o    Είδη κειμένων και μέθοδοι μετάφρασης που χρησιμοποιούνται 
•    Βασική Επαγγελματική (Ξενόγλωσση) Ορολογία
       o    Ορολογία Ευρωπαϊκής Ένωσης
       o    Συνήθης αγγλική νομική ορολογία
•    Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
•    Μετάφραση (Μέρος Γ)
       o    MateCat - On line δωρεάν μεταφραστική μνήμη
•    Προετοιμασία του εκπαιδευομένου για την αγορά εργασίας

Δήλωσε συμμετοχή στο πρόγραμμα

συμπλήρωσε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Βρισκόμαστε στο Κέντρο του Χαλανδρίου στην Πλατεία Δούρου

Εύκολή πρόσβαση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς

Η eU-LEARN είναι ένα πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 (Κε.Δι.Βι.Μ.1) που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε καταρτιζόμενους μεμονωμένα.

eU-LEARN
Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου 10
Χαλάνδρι, Αττική 15234
Ελλάδα

Τηλ: 215 52 51 910
Για πληροφορίες:
info@eu-learn.edu.gr

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας

Follow us