Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Στόχος Προγράμματος

Το πρόγραμμα παρέχει βασικές γνώσεις και εξειδικευμένες δεξιότητες πληροφορικής σχετικά με τον σχεδιασμό και υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών που επιτρέπουν στις σύγχρονες επιχειρήσεις την πραγματοποίηση επιχειρηματικών ή επιχειρησιακών συναλλαγών μέσω διαδικτύου (e-Commerce ή e-Business).Χαρακτηριστικά Προγράμματος

 

Χαρακτηριστικά Προγράμματος
Διάρκεια 120 ώρες
Χρόνος υλοποίησης 4 εβδομάδες
Τμήματα Πρωινά / Απογευματινά
Απευθύνεται σε Αποφοίτους ΙΕΚ / ΔΕ / ΥΕ
Διδασκαλία Αίθουσα Διδασκαλίας / Τηλεκατάρτιση (e-learning)
Πρακτική Άσκηση Κατηγορία Επιχειρήσεων:
εμπορικές επιχειρήσεις με δραστηριότητες B2C, ΜΜΕ, διαφημιστικές επιχειρήσεις, αθλητικά σωματεία, εκπαιδευτικοί
οργανισμοί, κ.λπ.

Ειδικότητα: σχεδιασμός & υλοποίηση εφαρμογών πώλησης προϊόντων, σχεδιασμός εφαρμογών προώθησης
προϊόντων, καμπάνιες δημοσκοπήσεων, ηλεκτρονική εκπαίδευση, e-gaming, κ.λπ.


Γνωστικά αντικείμενα


•    Χρήση του Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων
•    Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
•    Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου
•    Χρήση Εφαρμογών Η/Υ (MS Office – Word, Excel, PowerPoint)
•    Χρήση Εφαρμογών Η/Υ (Διαδικτυακές Εφαρμογές)
•    Χρήση Εφαρμογών Η/Υ (Χρήση Excel σε εργασίες γραφείου)
•    Social Media (Επαγγελματική Χρήση)
•    Βασικές Αρχές Διαδικτύου
          o    Λειτουργίες δικτύων
          o    Γνωριμία με το πρόγραμμα Joomla
•    Αρχιτεκτονική Δικτύων
•    Πρωτόκολλα Επικοινωνίας
          o    Πρωτόκολλα Client/Server
          o    Domain Name Server
•    Ασφάλεια Επικοινωνιών, Δεδομένων & Συναλλαγών στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Μέρος Α)
          o    Ασφάλεια ηλεκτρονικών συναλλαγών
          o    Κρυπτογραφία
          o    Δημόσια & ιδιωτικά κλειδιά
          o    Ψηφιακές υπογραφές
          o    Πιστοποιημένοι φορείς
•    Ασφάλεια Επικοινωνιών, Δεδομένων & Συναλλαγών στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Μέρος Β)
          o    Τρόποι πληρωμής
          o    Πλεονεκτήματα & μειονεκτήματα χρήσης πιστωτικής κάρτας
          o    Ηλεκτρονικά μετρητά
          o    Πρωτόκολλο SSL (Secure Socket Layer)
          o    Πρωτόκολλο SET (Secure Electronic Transactions)
•    Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Μέρος Α)
          o    Ιστορία του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
          o    Κατηγορίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου
          o    Virtual Mall
          o    Πλεονεκτήματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου
          o    Τρέχουσες συνθήκες & τάσεις χρηστών
          o    Επιχειρήσεις & Διαδίκτυο
•    Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Μέρος Β)
          o    Φόρμες παραγγελιών
          o    Καλάθι αγορών
          o    Ασφάλεια συναλλαγών
          o    XML (eXtensible Markup Language)
          o    B2B (Business-to-Business Model)
          o    VPN (Virtual Private Network)
          o    B2C (Business-to-Consumer Model)
•    JavaScipt (Μέρος Α)
          o    Τι είναι η JavaScript
          o    JavaScript & HTML
          o    Παραστάσεις & μεταβλητές
          o    Εντολές & βρόχοι
•    JavaScipt (Μέρος Β)
          o    Συναρτήσεις
          o    Αντικείμενα
          o    Ιδιότητες αντικειμένων
          o    Μεθοδοι αντικειμένων
•    JavaScipt (Μέρος Γ)
          o    Συμβάντα & χειριστές αντικειμένων
          o    JavaScript & οπτικά εφέ
          o    JavaScript & φόρμες
•    XML (eXtensible Markup Language) - Μέρος Α
          o    Τι είναι το XML
          o    Σχέση XML, XHTML και HTML
          o    Συστατικά XML εγγράφου
          o    Document Type Definitions (DTD)
          o    XML Schema
          o    Ορισμός & χρήση πεδίων
•    XML (eXtensible Markup Language) - Μέρος B
          o    XML και XSL (eXtensible Style Sheet)
          o    Εφαρμογές ανάπτυξης ιστοσελίδων σε XML
          o    XML και βάσεις δεδομένων
          o    Document Object Model
          o    Δομές δεδομένων και σχέση γονέα – παιδιού
          o    Xquery και WAP
•    Εφαρμογές δυναμικού περιεχομένου
          o    Δημιουργία δυναμικού περιεχομένου ιστοσελίδας
          o    Μετατροπή HTML σε XML
          o    Κατασκευή ασφαλούς ιστοσελίδας
          o    Ολοκλήρωση εκμάθησης Joomla

Δήλωσε συμμετοχή στο πρόγραμμα

συμπλήρωσε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Βρισκόμαστε στο Κέντρο του Χαλανδρίου στην Πλατεία Δούρου

Εύκολή πρόσβαση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς

Η eU-LEARN είναι ένα πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 (Κε.Δι.Βι.Μ.1) που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε καταρτιζόμενους μεμονωμένα.

eU-LEARN
Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου 10
Χαλάνδρι, Αττική 15234
Ελλάδα

Τηλ: 215 52 51 910
Για πληροφορίες:
info@eu-learn.edu.gr

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας

Follow us