Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Ηγεσίας & Διοίκησης

Στόχος Προγράμματος

Η απόκτηση από τους καταρτιζομένους γνώσεων, δεξιοτήτων και προσόντων που τους επιτρέπουν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους εταιρικούς πόρους, συμπεριλαμβανομένων της άσκησης θετικής επιρροής στο προσωπικό για πλήρη ανάπτυξη των ικανοτήτων και δυνατοτήτων του, της αύξησης της παραγωγικότητας, της υιοθέτησης ποιοτικών και καινοτόμων διαδικασιών και πελατοκεντρικής λειτουργίας με στόχο την ανάπτυξη της εταιρείας και την αύξηση της κερδοφορίας της. 

Χαρακτηριστικά Προγράμματος

Διάρκεια    80 ώρες
Χρόνος υλοποίησης    4 εβδομάδες
Τμήματα    Πρωινά / Απογευματινά
Απευθύνεται σε    Αποφοίτους ΑΕΙ / ΑΤΕΙ
Διδασκαλία    Αίθουσα Διδασκαλίας / Τηλεκατάρτιση (e-learning)
Πρακτική Άσκηση    Κατηγορία Επιχειρήσεων: το πρόγραμμα έχει εφαρμογή σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους (μικρές, μεσαίες, μεγάλες) και ποικίλλων δραστηριοτήτων (υπηρεσίες, βιομηχανία, τουρισμός).
Ειδικότητα: στελέχη πολλαπλών ειδικοτήτων και βαθμίδων, υπάλληλοι που είναι έτοιμοι να αναλάβουν θέσεις ευθύνης και ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους με σύγχρονα θέματα ηγεσίας και διοίκησης.

Γνωστικά αντικείμενα

•    Χρήση Εφαρμογών Η/Υ (Word, Excel, PowerPoint)
•    Χρήση Εφαρμογών Η/Υ (Διαδικτυακές Εφαρμογές, Social Media)
•    Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία
•    Προετοιμασία για την Αγορά Εργασίας (Τεχνικές  - Διαδικασίες - Τρόποι Αναζήτησης Εργασίας)
•    Προετοιμασία για την Αγορά Εργασίας (Οικονομία)
•    Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου
•    Το Σημερινό Περιβάλλον των Επιχειρήσεων
•    Κύρια Χαρακτηριστικά των Σημερινών Manager
•    Ηγεσία & Management, Εργαλεία Λήψης Αποφάσεων
•    Καθορισμός & Επιλογή Στόχων
•    Διαχείριση Χρόνου / Οι 7 Συνήθειες των Αποτελεσματικών Ανθρώπων
•    Αρχές Επικοινωνίας & Διαπραγματεύσεις
•    Στρατηγικός Σχεδιασμός
•    Ποιότητα & Διοίκηση

Δήλωσε συμμετοχή στο πρόγραμμα

συμπλήρωσε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Βρισκόμαστε στο Κέντρο του Χαλανδρίου στην Πλατεία Δούρου

Εύκολή πρόσβαση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς

Η eU-LEARN είναι ένα πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 (Κε.Δι.Βι.Μ.1) που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε καταρτιζόμενους μεμονωμένα.

eU-LEARN
Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου 10
Χαλάνδρι, Αττική 15234
Ελλάδα

Τηλ: 215 52 51 910
Για πληροφορίες:
info@eu-learn.edu.gr

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας

Follow us