Τα Προγράμματα Κατάρτισης

καλύπτουν σύγχρονα θέματα της οικονομίας και των επιχειρήσεων και απευθύνονται σε φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους ώστε να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας και ακόμα πιο παραγωγικοί στον χώρο απασχόλησής τους. Η eU-LEARN προσφέρει τα ακόλουθα Προγράμματα Κατάρτισης:

Βρισκόμαστε στο Κέντρο του Χαλανδρίου στην Πλατεία Δούρου

Εύκολή πρόσβαση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς

Η eU-LEARN είναι ένα πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 (Κε.Δι.Βι.Μ.1) που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε καταρτιζόμενους μεμονωμένα.

eU-LEARN
Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου 10
Χαλάνδρι, Αττική 15234
Ελλάδα

Τηλ: 215 52 51 910
Για πληροφορίες:
info@eu-learn.edu.gr

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας

Follow us