Επαγελματικά Περιγράμματα

Ορισμός

Τα Επαγγελματικά Περιγράμματα (ΕΠ) αποτελούν μια ολοκληρωμένη περιγραφή ενός επαγγέλματος που περιλαμβάνει:
•    Τον τίτλο - ορισμό του επαγγέλματος ή/και ειδικότητας
•    Την ιστορική αναδρομή και εξέλιξή του
•    Την ανάλυση των προδιαγραφών του
•    Τις  απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για την άσκησή του
•    Τις προτεινόμενες διαδρομές για την απόκτηση των απαιτούμενων επαγγελματικών προσόντων
•    Ενδεικτικούς τρόπους αξιολόγησης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

Ανάπτυξη & Πιστοποίηση ΕΠ

Η ανάπτυξη και πιστοποίηση των Επαγγελματικών Περιγραμμάτων γίνεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους (εργαζόμενοι και εργοδότες).

Το θεσμικό πλαίσιο των Επαγγελματικών Περιγραμμάτων καθορίζεται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α. υπ'αριθμ. 110998/8-5-2006/ΦΕΚ 566 Β/8-5-2006).

Οφέλη ΕΠ

Τα πιστοποιημένα ΕΠ προσφέρουν μια σειρά από πλεονεκτήματα στην αγορά εργασίας και στο κοινωνικό σύνολο γενικότερα, δεδομένου ότι:

•    Αφορούν επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας
•    Εντάσσονται στην εθνική βάση δεδομένων πιστοποιημένων επαγγελματικών περιγραμμάτων
•    Οδηγούν στην ανάπτυξη προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης τα οποία ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας
•    Προάγουν την αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού
•    Συντελούν στην αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων από την αγορά εργασίας
•    Συμβάλλουν στην προώθηση της διά βίου μάθησης
•    Ενισχύουν εν γένει την αξιοπιστία της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Πιστοποιημένα ΕΠ

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. έχει αναπτύξει και πιστοποιήσει μέχρι σήμερα 202 επαγγελματικά περιγράμματα. Για να δείτε τη λίστα και να κατεβάσετε τα Επαγγελματικά Περιγράμματα πατήστε εδώ.

Επαγγελματικά Περιγράμματα eU-LEARN

Η eU-LEARN προσφέρει υψηλού επιπέδου κατάρτιση που οδηγεί σε απόκτηση Πιστοποίηση στα ακόλουθα επαγγέλματα / ειδικότητες:

•    Ενεργειακοί Επιθεωρητές
•    Προσωπικό Ασφαλείας
•    Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων
•    Τεχνικοί Ασφαλείας
•    Επενδυτικές Υπηρεσίες
•    Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές

Βρισκόμαστε στο Κέντρο του Χαλανδρίου στην Πλατεία Δούρου

Εύκολή πρόσβαση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς

Η eU-LEARN είναι ένα πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 (Κε.Δι.Βι.Μ.1) που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε καταρτιζόμενους μεμονωμένα.

eU-LEARN
Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου 10
Χαλάνδρι, Αττική 15234
Ελλάδα

Τηλ: 215 52 51 910
Για πληροφορίες:
info@eu-learn.edu.gr

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας

Follow us