Γενικά για τα Προγράμματα Voucher

Τα προγράμματα «Επιταγή Εισόδου σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις για Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας» (Voucher) συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν σκοπό την μείωση της ανεργίας των νέων μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.

Η Επαγγελματική Κατάρτιση εστιάζει στην άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, ενισχύοντας τις προοπτικές απασχόλησης. Επιτρέπει την απόκτηση βασικών επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε ειδικότητες και εξειδικεύσεις με στόχο την ένταξη, επανένταξη, επαγγελματική κινητικότητα και ανέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, καθώς και την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη.


Αξιοποιώντας την εμπειρία της και εφαρμόζοντας τις πλέον σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνολογικά μέσα, η eU-LEARN σχεδιάζει και υλοποιεί τα ακόλουθα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης:


Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης

Οικονομία & Διοίκηση
Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Marketing & Πωλήσεις
Ασφάλεια & Υγιεινή
Τουριστικές Υπηρεσίες


Εξειδικευμένα Επαγγελματικά Σεμινάρια

Τα σεμινάρια αυτά περιλαμβάνουν επιμόρφωση σε εξειδικευμένα θέματα (π.χ. προσωπικό ασφαλείας, ενεργειακοί επιθεωρητές, τεχνικοί ασφαλείας, υγιεινή & ασφάλεια τροφίμων, κλπ.) και οδηγούν σε πιστοποίηση και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
Αποτελέσματα voucher
Συμβουλευτική Καριέρας
Οφέλη Συμμετοχής για Επιχειρήσεις

Βρισκόμαστε στο Κέντρο του Χαλανδρίου στην Πλατεία Δούρου

Εύκολή πρόσβαση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς

Η eU-LEARN είναι ένα πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 (Κε.Δι.Βι.Μ.1) που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε καταρτιζόμενους μεμονωμένα.

eU-LEARN
Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου 10
Χαλάνδρι, Αττική 15234
Ελλάδα

Τηλ: 215 52 51 910
Για πληροφορίες:
info@eu-learn.edu.gr

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας

Follow us